กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

สานสัมพันธ์ กิจกรรมรับน้องใหม่ปี2561 รพ.เพชรรัตน์

         เมื่อถึงเวลา เข้าสู่ช่วงเวลาของเทศกาลรับน้องอย่างเต็มตัว รุ่นพี่จะเตรียมงานเพื่อต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัวเพชรรัตน์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ให้น้องๆ ได้เข้าร่วมกัน กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และเพิ่มความสามัคคีระหว่างเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ รวมถึงเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวในสังคมการทำงานร่วมกัน ล้วนแต่เป็นอาหารที่รสชาติอร่อยเหนือคำบรรยายแบบว่าถ้าได้ลองชิมสักคำก็ไม่มีวันลืม วันนี้เราจะมาดูกันว่าของกินแต่ละชนิดเมื่ออยู่ในงานรับน้องจะโดนดัดแปลงไปทำอะไรกันได้บ้างนะ?…และกิจกรรมในยามค่ำคืนเป็น พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยการผูกข้อมือการรับน้องใหม่ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ กันมาแต่ช้านาน ซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีความผูกพัน รักและสามัคคีกัน ทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทยที่ปฏิบัติและเผยแพร่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเชื่อกันว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ดีขึ้น ช่วยให้มีพลังและเกิดความเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคร้ายๆให้ผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่น้องๆ ดังนั้นกิจกรรมรับน้องเข้าฐานและพิธีบายศรีสู่ขวัญจึงเป็นการแสดงถึงการต้อนรับ การให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ และที่สำคัญมีไมตรีที่ดีให้แก่กันและกัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/pg/PhetcharatHospitalofficial