กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการ " แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ "

        โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้เข้าร่วม โครงการ " แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ "  เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนและร่วมเดิน - วิ่ง