กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560