กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต

       กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560  ณ จังหวัดจันทบุรี  และ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมนี้จัดขึ้นในรูปแบบของ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรที่ช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เส้นทางสะสมประสบการณ์ รุ่นหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว...ในบรรยากาศที่น้องรักกัน และเป็นทีมเดียวกันอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งหัวใจดวงเดียวกัน สะสมประสบการณ์ดีเพื่อสร้างกำลังใจดีๆ ในทุก ๆ วัน...จากประสบการณ์ ทัว ทั่ว ไทย ไปกับเพชรรัตน์ ทำให้ทุกๆ คนในทริปได้รู้จักกันมากขึ้น เป็นห่วงกันมากขึ้น รักกันมากขึ้น ความรัก เสียงหัวเราะ จะยังคงก้องอยู่ในใจ ในวันที่เราเหนื่อยหรือท้อ ลองนึกถึงความสุขตลอดการเดินทางที่ได้ร่วมกันมา รูปอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราออกเดินในครั้งต่อๆไป.......