กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565

สสค.เพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรม จป.เพชรบูรณ์ จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565
ภายใต้แนวคิด "เครือข่าย จป. ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยสู่สังคม"โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธาน มีผู้ร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 350 คน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
รพ.เพชรรัตน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆประกอบด้วย
- มอบทุนการศึกษา
- เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
- การให้ความรู้ไฟฟ้า อัคคีภัย ยาเสพติด
- บริจาคสิ่งของ และปรับปรุงภูมิทัศน์