คลินิกกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
วิธีการดูแล... ในผู้ป่วยระบบประสาท

           กายภาพบำบัดทางระบบประสาท อันมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดบริเวณระบบประสาทส่วนกลาง และการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การกระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก และการกระตุ้นด้วยเครื่องไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งาน เป็นต้น  เพื่อฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานร่างกายได้เต็มศักยภาพมากที่สุด

         1. โรคหลอดเลือดสมอง ที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก ภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้าน
         2. กลุ่มอาการความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) กลุ่มอาการดิสโทเนีย (dystonia) หรือกลุ่มอาการโคเรีย (chorea)
         3. กลุ่มอาการฝ่อของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สมองใหญ่เสื่อม สมองน้อยเสื่อม ไขสันหลังเสื่อม
         4. โรคอัลไซเมอร์
         5. โรคเยื่อหุ้มไมอิลีนของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย (Multiple sclerosis)
         6. การบาดเจ็บของสมอง (traumatic brain injury) หรือ ไขสันหลังบาดเจ็บ (spinal cord injury) ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูหลังจากภาวะทางการแพทย์คงที่
         7. ภาวะหลังผ่าตัดของเส้นประสาท รากประสาท หรือ ข่ายประสาท ซึ่งต้องการฟื้นฟูความสามารถร่างกาย

         วิธีการดูแล... ในผู้ป่วยระบบประสาท หมายถึง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia), อัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia), ผู้ป่วยที่มีร่างกายเสื่อมสภาพมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือมีภาวะเส้นประสาทกล้ามเนื้อ - ใบหน้าอักเสบ (Bell’s palsy) และอื่น ๆ เป็นต้น 
        การบำบัดรักษาโดยการออกกำลังกาย เช่น การฝึกผู้ป่วยลุกนั่ง ยืน เดิน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เอง และการกระตุ้น กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า เป็นต้น 
 
เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09:00 น.- 17:00 น.
สอบถามข้อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5672-0680-4 ต่อ 204
แผนก กายภาพบำบัด ชั้น 2  โรงพยาบาลเพชรรัตน์