คลินิกกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
วิธีการดูแล...ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

          กายภาพบำบัดระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ มุ่งเน้นให้บริการครอบคลุมปัญหาเจ็บปวดทางกระดูกและข้อต่อรวมถึงความตึงตัวของเส้นประสาท แขน – ขา ในทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพ นักกายภาพบำบัดสามารถตรวจประเมินปัญหาทางกายภาพบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด

กลุ่มอาการต่าง ๆ ที่ทางศูนย์กายภาพบำบัดให้การบริการได้แก่
          1. กลุ่มอาการปวดตามโครงสร้างร่างกาย
              - ปวดตามข้อต่อ เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดไหล่ ฯลฯ
              - ปวดกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก และกระดูก
          2. กลุ่มอาการของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลัง
              - กระดูกสันหลังเสื่อม และกระดูกสันหลังเคลื่อน ทั้งที่มีอาการ / ไม่มีอาการร่วมกับการปวดทางเส้นประสาท
              - หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม และหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้น ทั้งที่มีอาการ / ไม่มีอาการร่วมกับการปวดทางเส้นประสาท
              - กลุ่มอาการที่เกิดจากท่าทางที่ไม่ถูกต้อง (postural syndrome) และกลุ่มอาการหลังแข็ง (dysfunction syndrome)
          3. กลุ่มอาการเคลื่อนของข้อต่อรยางค์ หรือ ยึดรั้ง ยึดติด
          4. กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะทำงาน (office syndrome)
          5. กลุ่มอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการใช้งานซ้ำๆ (repetitive strain injury)
          6. กลุ่มอาการที่เกิดภายหลังบาดเจ็บ (Post injury) ทางโครงสร้างของกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ
          7. กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะหลังผ่าตัด
          8. กลุ่มอาการอัมพาตใบหน้า (Bell’s palsy) และการบาดเจ็บของเส้นประสาท (nerve injury)
          9. กลุ่มอาการจากการบาดเจ็บทางการกีฬา
          10. กลุ่มอาการจากกระดูกสันหลังคด
          11. กลุ่มอาการจากโรคข้ออักเสบต่าง ๆ

           วิธีการดูแล...ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า ปวดไหล่ หรือส่วนต่างๆของร่างกาย กระดูกทับเส้นประสาท โรคออฟฟิตซินโดม (Office Syndrome) หรือการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา เช่น เทนนิสเอลโบล (Tennis’s elbow), กอลฟ์เฟอร์ เอลโบล (Golfer’s elbow), ข้อเท้าแพลง (Ankle sprain), เป็นต้น
         รวมทั้งบำบัดผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด เกี่ยวกับข้อและกระดูก การบำบัดรักษาโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นการรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (Ultasound), เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับเครื่องสุญญากาศ (ES+Vacuum), เครื่องกระตุ้น- ไฟฟ้า (ES), เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าผ่านผิวหนัง (TENS), เครื่องแช่พาราฟิน (Paraffin), เครื่องดึงคอ ดึงหลัง (Traction), การอบแผ่นร้อน (Hydrocollator), การติดเทปพยุง- กล้ามเนื้อ (Kinesiology taping), และการบำบัดด้วยมือ เช่น Mobilization, Stretching, Therapeutic Exercise และอื่น ๆ 

 
เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09:00 น.- 17:00 น.
สอบถามข้อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5672-0680-4 ต่อ 204
แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลเพชรรัตน์