ห้องพักผู้ป่วย
ICU

    ชั้น
3 (301 - 306)
    ค่าห้องพัก
1,200
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
1,100
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
650
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
3,250
บาท
สิ่งอำอวยความสะดวกภาพในห้อง
* เตียงปรับระดับไฟฟ้า                         
* ปุ่มกดเรียกพยาบาล                      
* เครื่องปรับอากาศ                      
* ทีวี 1 เครื่อง                                  
* Free wi-fi