ห้องพักผู้ป่วย
Standard Room

    ชั้น
4 (401 - 411)
    ค่าห้องพัก
1,500
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
700
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
150
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,650
บาท
สิ่งอำอวยความสะดวกภาพในห้อง

* เตียงปรับระดับไฟฟ้า                                   
* ปุ่มกดเรียกพยาบาล                             
* ตู้เก็บยาเฉพาะผู้ป่วย
* ชุดเครื่องนอนญาติ                                     
* เครื่องปรับอากาศ                               
* ทีวี 1 เครื่อง               
* โทรศัพท์                                                
* Free wi-fi                                              
* โซฟาสำหรับญาติ                                       
* ตู้เย็นและเครื่องดื่ม                               
* กระติกเก็บความร้อน       
* ห้องน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก                 
* ขนาดพื้นที่ห้อง 20 ตร.ม.