ห้องพักผู้ป่วย
Superior Room
    ชั้น
5 (501 - 511, 514 - 518)
    ค่าห้องพัก
1,800
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
700
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
150
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,950
บาท
สิ่งอำอวยความสะดวกภาพในห้อง
* เตียงปรับระดับไฟฟ้า                                   
* ปุ่มกดเรียกพยาบาล                             
* ตู้เก็บยาเฉพาะผู้ป่วย
* ชุดเครื่องนอนญาติ                                    
* เครื่องปรับอากาศ                                
* ทีวี 1 เครื่อง                   
* โทรศัพท์                                               
* Free wi-fi                                        
* โซฟาสำหรับญาติ                                       
* ตู้เย็นและเครื่องดื่ม                               
* ไมโครเวฟ 
* กระติกเก็บความร้อน                                   
* ชุดเครื่องดื่ม                                     
* โต๊ะรับประทานอาหาร
* ห้องน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก                 
* ขนาดพื้นที่ห้อง 20 ตารางเมตร