โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร  มากกว่าชีวิตคู่คือสุขภาพที่ดี...ก่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดชีวิต ❤
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนสร้างครอบครัวของคุณด้วย 
❤โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร