ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
 • ตำแหน่งงาน :
  หัวหน้าแผนกบัญชี
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
 • อัตราเงินเดือน :
  ทุกตำแหน่งอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพศ :
 • อายุ :
  20+
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  3 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา :
  ปริญญาตรี. สาขา บัญชี
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :

สมัครงาน