ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
 • ตำแหน่งงาน :
  ผู้ช่วยพยาบาล
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
 • อัตราเงินเดือน :
  ตามโครงสร้างองค์กร
 • เพศ :
 • อายุ :
  20 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  -
 • การศึกษา :
  ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :
  จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

สมัครงาน