ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
  งานประจำ
 • ตำแหน่งงาน :
  นักรังสีเทคนิค
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
 • อัตราเงินเดือน :
  ทุกตำแหน่งอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพศ :
  ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ :
  20 ปีขั้นไป
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติ :
  มีใบประกอบโรคศิลป์
 • การศึกษา :
  ป.ตรี รังสีเทคนิค
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :

สมัครงาน