บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

Honeybee Coffee

บริการเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพร้อน – เย็น – ปั่น 
เบเกอรี่, สลัดโรลและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ

เวลาเปิด - ปิด : 08.00-20.00 น. ( มีบริการจัดส่งเครื่องดื่มถึงห้องพักผู้ป่วย )  
 
โทรศัพท์ : 0-5672-0680-4  ต่อ 118 หรือบริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลเพชรรัตน์