ห้องพักผู้ป่วย
Standard Room
    ชั้น
6 (601 - 606)
    ค่าห้องพัก
1,300
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,300
บาท
สิ่งอำอวยความสะดวกภาพในห้อง
* เตียงปรับระดับไฟฟ้า                                   
* ปุ่มกดเรียกพยาบาล                             
* ชุดเครื่องนอนญาติ    
* เครื่องปรับอากาศ                                       
* ทีวี 1 เครื่อง                                    
* โทรศัพท์                                
* Free wi-fi                                              
* หนังสือพิมพ์                                    
* โซฟาสำหรับญาติ                                        
* ตู้เย็นและเครื่องดื่ม                                      
* ห้องน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก          
* ขนาดพื้นที่ห้อง 20 ตร.ม.