โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์...สำหรับนักเรียน/นักศึกษา