คลินิกหัวใจ
คลินิกหัวใจ


      โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการดูแลด้านหัวใจ  การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นการรักษา ตลอดจนถึงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน  หัวใจ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย


คลินิกใจสั่น
ใจสั่น เป็นโรคอะไร

         ใจสั่น (Palpitation) เป็นอาการที่รู้สึกว่าหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ การเต้นของหัวใจขาดหายไป เต้นไม่เป็นจังหวะ เต้นไม่สม่ำเสมอ หรือเต้นเร็วกว่าปกติ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด ออกกำลังกายหนักเกินไป ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด หรือสาเหตุรุนแรงที่พบได้น้อย

คลินิกแน่นหน้าอก
 แน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง 

          ภาวะเจ็บแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจ คือภาวะโรคของหลอดเลือดหัวใจที่มีหลอดเลือดตีบแคบลงมีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการที่สำคัญ คือ เจ็บหน้าอก โดยจะมีลักษณะเฉพาะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณกึ่งกลางหน้าอก อาจเจ็บร้าวไปที่คอ หลังหรือแขนข้างใดข้างหนึ่ง หรือ ทั้งสองข้าง ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย