ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
  งานประจำ
 • ตำแหน่งงาน :
  ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
 • อัตราเงินเดือน :
  ตามโครงสร้างองค์กร
 • เพศ :
 • อายุ :
  22 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ปี
 • การศึกษา :
  ป.ตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :
  ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

สมัครงาน