ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
  งานประจำ
 • ตำแหน่งงาน :
  เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
 • อัตราเงินเดือน :
  ทุกตำแหน่งอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพศ :
 • อายุ :
  25 ปี ขึ้นไป
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษา :
  ม.3 ขึ้นไป
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :

สมัครงาน