ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
 • ตำแหน่งงาน
 • รูปแบบงาน :
  งานประจำ
 • ตำแหน่งงาน :
  เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร
 • สถาณที่ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
 • อัตราเงินเดือน :
  ทุกตำแหน่งอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่าค่าแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพศ :
  ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ :
  20 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
 • ประสบการณ์ :
  1 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติ :
   1. สามารถประกอบอาหารได้มาตรฐานตามสุขอนามัย
   2. มีความเข้าใจและมีใจรักงานบริการ
   3. สามารถทำงานเป็นกะได้
   4. มีความขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้น
 • การศึกษา :
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • สวัสดิการ :
 • รายละเอียดอื่นๆ :

สมัครงาน